Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 27.0 μg/m³
PM₂.₅: 12.7 μg/m³
O₃: 69.8 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 15.5 μg/m³
NOx: 15.7 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
Updated on: 12/06/2024 22:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 37.1 μg/m³
PM₂.₅: 18.1 μg/m³
O₃: 54.0 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 22.8 μg/m³
NOx: 23.0 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
C₆H₆: 1.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 56.0 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 21.6 μg/m³
NOx: 22.6 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 364.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 41.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.5 μg/m³
O₃: 55.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 16.2 μg/m³
NOx: 16.9 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 30.9 μg/m³
PM₂.₅: 14.6 μg/m³
O₃: 76.0 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 15.6 μg/m³
NOx: 20.1 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 323.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00
0

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 37.1 μg/m³
PM₂.₅: 18.1 μg/m³
O₃: 54.0 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 22.8 μg/m³
NOx: 23.0 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
C₆H₆: 1.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 56.0 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 21.6 μg/m³
NOx: 22.6 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 364.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 41.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.5 μg/m³
O₃: 55.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 16.2 μg/m³
NOx: 16.9 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00
0

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου Σταθμός υπό συντήρηση
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 37.1 μg/m³
PM₂.₅: 18.1 μg/m³
O₃: 54.0 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 22.8 μg/m³
NOx: 23.0 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
C₆H₆: 1.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 56.0 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 21.6 μg/m³
NOx: 22.6 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 364.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 41.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.5 μg/m³
O₃: 55.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 16.2 μg/m³
NOx: 16.9 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 54.8 μg/m³
PM₂.₅: 21.0 μg/m³
O₃: 39.5 μg/m³
NO: 8.1 μg/m³
NO₂: 57.3 μg/m³
NOx: 69.8 μg/m³
SO₂: 5.7 μg/m³
CO: 641.2 μg/m³
C₆H₆: 1.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 42.4 μg/m³
PM₂.₅: 24.7 μg/m³
O₃: 59.8 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 26.0 μg/m³
NOx: 26.6 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 777.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 92.9 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 10.1 μg/m³
NOx: 10.7 μg/m³
SO₂: 3.9 μg/m³
CO: 267.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00
0

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 92.9 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 10.1 μg/m³
NOx: 10.7 μg/m³
SO₂: 3.9 μg/m³
CO: 267.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

Σταθμός υπό συντήρηση

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 92.9 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 10.1 μg/m³
NOx: 10.7 μg/m³
SO₂: 3.9 μg/m³
CO: 267.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 42.4 μg/m³
PM₂.₅: 24.7 μg/m³
O₃: 59.8 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 26.0 μg/m³
NOx: 26.6 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 777.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 54.8 μg/m³
PM₂.₅: 21.0 μg/m³
O₃: 39.5 μg/m³
NO: 8.1 μg/m³
NO₂: 57.3 μg/m³
NOx: 69.8 μg/m³
SO₂: 5.7 μg/m³
CO: 641.2 μg/m³
C₆H₆: 1.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

Σταθμός υπό συντήρηση

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

Σταθμός υπό συντήρηση

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 37.1 μg/m³
PM₂.₅: 18.1 μg/m³
O₃: 54.0 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 22.8 μg/m³
NOx: 23.0 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
C₆H₆: 1.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 56.0 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 21.6 μg/m³
NOx: 22.6 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 364.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 30.9 μg/m³
PM₂.₅: 14.6 μg/m³
O₃: 76.0 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 15.6 μg/m³
NOx: 20.1 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 323.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 41.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.5 μg/m³
O₃: 55.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 16.2 μg/m³
NOx: 16.9 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 27.0 μg/m³
PM₂.₅: 12.7 μg/m³
O₃: 69.8 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 15.5 μg/m³
NOx: 15.7 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 22:00