Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 35.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.6 μg/m³
O₃: Δεν Μετρήθηκε
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 10.0 μg/m³
NOx: 10.1 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
Updated on: 29/05/2024 23:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 35.1 μg/m³
PM₂.₅: 9.9 μg/m³
O₃: 90.3 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 6.4 μg/m³
NOx: 6.5 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 58.6 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 13.6 μg/m³
NOx: 14.1 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 273.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 22.4 μg/m³
PM₂.₅: 8.7 μg/m³
O₃: 49.8 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 6.6 μg/m³
NOx: 7.5 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 24.6 μg/m³
PM₂.₅: 9.0 μg/m³
O₃: 68.9 μg/m³
NO: 2.4 μg/m³
NO₂: 14.2 μg/m³
NOx: 17.9 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 279.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 19.9 μg/m³
PM₂.₅: 7.2 μg/m³
O₃: 107.5 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 5.2 μg/m³
NOx: 5.3 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 135.2 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 35.1 μg/m³
PM₂.₅: 9.9 μg/m³
O₃: 90.3 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 6.4 μg/m³
NOx: 6.5 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 58.6 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 13.6 μg/m³
NOx: 14.1 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 273.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 22.4 μg/m³
PM₂.₅: 8.7 μg/m³
O₃: 49.8 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 6.6 μg/m³
NOx: 7.5 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 16.6 μg/m³
PM₂.₅: 4.1 μg/m³
O₃: 99.6 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 3.5 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 173.2 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 35.1 μg/m³
PM₂.₅: 9.9 μg/m³
O₃: 90.3 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 6.4 μg/m³
NOx: 6.5 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 58.6 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 13.6 μg/m³
NOx: 14.1 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 273.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 22.4 μg/m³
PM₂.₅: 8.7 μg/m³
O₃: 49.8 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 6.6 μg/m³
NOx: 7.5 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 29.8 μg/m³
PM₂.₅: 15.6 μg/m³
O₃: 82.8 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 12.4 μg/m³
NOx: 14.6 μg/m³
SO₂: 6.0 μg/m³
CO: 318.6 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 37.9 μg/m³
PM₂.₅: 14.2 μg/m³
O₃: 82.8 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 9.5 μg/m³
NOx: 10.3 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 275.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 30.0 μg/m³
PM₂.₅: 15.1 μg/m³
O₃: 87.7 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 11.5 μg/m³
NOx: 13.6 μg/m³
SO₂: 4.5 μg/m³
CO: 402.0 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 95.8 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.5 μg/m³
NOx: 5.8 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
CO: 240.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 30.0 μg/m³
PM₂.₅: 15.1 μg/m³
O₃: 87.7 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 11.5 μg/m³
NOx: 13.6 μg/m³
SO₂: 4.5 μg/m³
CO: 402.0 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 95.8 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.5 μg/m³
NOx: 5.8 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
CO: 240.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 30.0 μg/m³
PM₂.₅: 15.1 μg/m³
O₃: 87.7 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 11.5 μg/m³
NOx: 13.6 μg/m³
SO₂: 4.5 μg/m³
CO: 402.0 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 95.8 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.5 μg/m³
NOx: 5.8 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
CO: 240.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 37.9 μg/m³
PM₂.₅: 14.2 μg/m³
O₃: 82.8 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 9.5 μg/m³
NOx: 10.3 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 275.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 29.8 μg/m³
PM₂.₅: 15.6 μg/m³
O₃: 82.8 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 12.4 μg/m³
NOx: 14.6 μg/m³
SO₂: 6.0 μg/m³
CO: 318.6 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 19.9 μg/m³
PM₂.₅: 7.2 μg/m³
O₃: 107.5 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 5.2 μg/m³
NOx: 5.3 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 135.2 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 16.6 μg/m³
PM₂.₅: 4.1 μg/m³
O₃: 99.6 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 3.5 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 173.2 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 35.1 μg/m³
PM₂.₅: 9.9 μg/m³
O₃: 90.3 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 6.4 μg/m³
NOx: 6.5 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 58.6 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 13.6 μg/m³
NOx: 14.1 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 273.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 24.6 μg/m³
PM₂.₅: 9.0 μg/m³
O₃: 68.9 μg/m³
NO: 2.4 μg/m³
NO₂: 14.2 μg/m³
NOx: 17.9 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 279.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 22.4 μg/m³
PM₂.₅: 8.7 μg/m³
O₃: 49.8 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 6.6 μg/m³
NOx: 7.5 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 35.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.6 μg/m³
O₃: Δεν Μετρήθηκε
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 10.0 μg/m³
NOx: 10.1 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2024 23:00