Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 22.1 μg/m³
PM₂.₅: 11.0 μg/m³
O₃: 84.6 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 12.2 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
Updated on: 12/06/2024 21:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 45.3 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 82.7 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 13.0 μg/m³
NOx: 13.1 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 61.2 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 25.1 μg/m³
NOx: 25.6 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 340.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 40.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.1 μg/m³
O₃: 58.6 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 18.0 μg/m³
NOx: 19.6 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 43.1 μg/m³
PM₂.₅: 15.5 μg/m³
O₃: 84.3 μg/m³
NO: 3.4 μg/m³
NO₂: 20.1 μg/m³
NOx: 25.3 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 311.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00
0

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 45.3 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 82.7 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 13.0 μg/m³
NOx: 13.1 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 61.2 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 25.1 μg/m³
NOx: 25.6 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 340.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 40.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.1 μg/m³
O₃: 58.6 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 18.0 μg/m³
NOx: 19.6 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00
0

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου Σταθμός υπό συντήρηση
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 45.3 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 82.7 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 13.0 μg/m³
NOx: 13.1 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 61.2 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 25.1 μg/m³
NOx: 25.6 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 340.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 40.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.1 μg/m³
O₃: 58.6 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 18.0 μg/m³
NOx: 19.6 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 36.8 μg/m³
PM₂.₅: 13.0 μg/m³
O₃: 35.7 μg/m³
NO: 6.8 μg/m³
NO₂: 54.1 μg/m³
NOx: 64.6 μg/m³
SO₂: 4.7 μg/m³
CO: 676.3 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 36.7 μg/m³
PM₂.₅: 21.8 μg/m³
O₃: 73.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 19.7 μg/m³
NOx: 20.7 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 697.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 32.6 μg/m³
PM₂.₅: 15.0 μg/m³
O₃: 103.0 μg/m³
NO: 4.5 μg/m³
NO₂: 26.3 μg/m³
NOx: 33.3 μg/m³
SO₂: 6.8 μg/m³
CO: 422.0 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 19:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 95.2 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 9.7 μg/m³
NOx: 10.3 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
CO: 264.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 32.6 μg/m³
PM₂.₅: 15.0 μg/m³
O₃: 103.0 μg/m³
NO: 4.5 μg/m³
NO₂: 26.3 μg/m³
NOx: 33.3 μg/m³
SO₂: 6.8 μg/m³
CO: 422.0 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 19:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 95.2 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 9.7 μg/m³
NOx: 10.3 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
CO: 264.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 32.6 μg/m³
PM₂.₅: 15.0 μg/m³
O₃: 103.0 μg/m³
NO: 4.5 μg/m³
NO₂: 26.3 μg/m³
NOx: 33.3 μg/m³
SO₂: 6.8 μg/m³
CO: 422.0 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 19:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 95.2 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 9.7 μg/m³
NOx: 10.3 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
CO: 264.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 36.7 μg/m³
PM₂.₅: 21.8 μg/m³
O₃: 73.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 19.7 μg/m³
NOx: 20.7 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 697.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 36.8 μg/m³
PM₂.₅: 13.0 μg/m³
O₃: 35.7 μg/m³
NO: 6.8 μg/m³
NO₂: 54.1 μg/m³
NOx: 64.6 μg/m³
SO₂: 4.7 μg/m³
CO: 676.3 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

Σταθμός υπό συντήρηση

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

Σταθμός υπό συντήρηση

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 45.3 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 82.7 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 13.0 μg/m³
NOx: 13.1 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 61.2 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 25.1 μg/m³
NOx: 25.6 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 340.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 43.1 μg/m³
PM₂.₅: 15.5 μg/m³
O₃: 84.3 μg/m³
NO: 3.4 μg/m³
NO₂: 20.1 μg/m³
NOx: 25.3 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 311.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 40.2 μg/m³
PM₂.₅: 16.1 μg/m³
O₃: 58.6 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 18.0 μg/m³
NOx: 19.6 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 22.1 μg/m³
PM₂.₅: 11.0 μg/m³
O₃: 84.6 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 12.2 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 21:00