Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 27.5 μg/m³
PM₂.₅: 15.8 μg/m³
O₃: 97.7 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 6.9 μg/m³
NOx: 7.7 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
Updated on: 12/06/2024 20:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 50.3 μg/m³
PM₂.₅: 13.3 μg/m³
O₃: 100.0 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.9 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 70.7 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 23.3 μg/m³
NOx: 24.4 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 329.2 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 36.3 μg/m³
PM₂.₅: 16.6 μg/m³
O₃: 79.3 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 20.6 μg/m³
NOx: 22.0 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 31.6 μg/m³
PM₂.₅: 13.3 μg/m³
O₃: 95.5 μg/m³
NO: 7.5 μg/m³
NO₂: 32.1 μg/m³
NOx: 43.6 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 240.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 33.3 μg/m³
PM₂.₅: 21.6 μg/m³
O₃: 121.0 μg/m³
NO: 1.9 μg/m³
NO₂: 12.9 μg/m³
NOx: 15.9 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 305.2 μg/m³
C₆H₆: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 18:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 50.3 μg/m³
PM₂.₅: 13.3 μg/m³
O₃: 100.0 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.9 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 70.7 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 23.3 μg/m³
NOx: 24.4 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 329.2 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 36.3 μg/m³
PM₂.₅: 16.6 μg/m³
O₃: 79.3 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 20.6 μg/m³
NOx: 22.0 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 22.7 μg/m³
PM₂.₅: 11.9 μg/m³
O₃: 124.8 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 4.8 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 224.6 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 18:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 50.3 μg/m³
PM₂.₅: 13.3 μg/m³
O₃: 100.0 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.9 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 70.7 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 23.3 μg/m³
NOx: 24.4 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 329.2 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 36.3 μg/m³
PM₂.₅: 16.6 μg/m³
O₃: 79.3 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 20.6 μg/m³
NOx: 22.0 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 33.0 μg/m³
PM₂.₅: 13.7 μg/m³
O₃: 71.9 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 21.0 μg/m³
NOx: 22.1 μg/m³
SO₂: 5.2 μg/m³
CO: 378.1 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 35.3 μg/m³
PM₂.₅: 19.8 μg/m³
O₃: 91.9 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 14.2 μg/m³
NOx: 16.0 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
CO: 602.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 32.6 μg/m³
PM₂.₅: 15.0 μg/m³
O₃: 103.0 μg/m³
NO: 4.5 μg/m³
NO₂: 26.3 μg/m³
NOx: 33.3 μg/m³
SO₂: 6.8 μg/m³
CO: 422.0 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 19:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 108.7 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 10.4 μg/m³
NOx: 11.3 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 213.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 32.6 μg/m³
PM₂.₅: 15.0 μg/m³
O₃: 103.0 μg/m³
NO: 4.5 μg/m³
NO₂: 26.3 μg/m³
NOx: 33.3 μg/m³
SO₂: 6.8 μg/m³
CO: 422.0 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 19:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 108.7 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 10.4 μg/m³
NOx: 11.3 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 213.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 32.6 μg/m³
PM₂.₅: 15.0 μg/m³
O₃: 103.0 μg/m³
NO: 4.5 μg/m³
NO₂: 26.3 μg/m³
NOx: 33.3 μg/m³
SO₂: 6.8 μg/m³
CO: 422.0 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 19:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 108.7 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 10.4 μg/m³
NOx: 11.3 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 213.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 35.3 μg/m³
PM₂.₅: 19.8 μg/m³
O₃: 91.9 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 14.2 μg/m³
NOx: 16.0 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
CO: 602.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 33.0 μg/m³
PM₂.₅: 13.7 μg/m³
O₃: 71.9 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 21.0 μg/m³
NOx: 22.1 μg/m³
SO₂: 5.2 μg/m³
CO: 378.1 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 33.3 μg/m³
PM₂.₅: 21.6 μg/m³
O₃: 121.0 μg/m³
NO: 1.9 μg/m³
NO₂: 12.9 μg/m³
NOx: 15.9 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 305.2 μg/m³
C₆H₆: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 18:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 22.7 μg/m³
PM₂.₅: 11.9 μg/m³
O₃: 124.8 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 4.8 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 224.6 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 18:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 50.3 μg/m³
PM₂.₅: 13.3 μg/m³
O₃: 100.0 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.9 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 70.7 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 23.3 μg/m³
NOx: 24.4 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 329.2 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 31.6 μg/m³
PM₂.₅: 13.3 μg/m³
O₃: 95.5 μg/m³
NO: 7.5 μg/m³
NO₂: 32.1 μg/m³
NOx: 43.6 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 240.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 36.3 μg/m³
PM₂.₅: 16.6 μg/m³
O₃: 79.3 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 20.6 μg/m³
NOx: 22.0 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 27.5 μg/m³
PM₂.₅: 15.8 μg/m³
O₃: 97.7 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 6.9 μg/m³
NOx: 7.7 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/06/2024 20:00