Μετρήσεις ποιότητας του αέρα στην περιοχή Λάρνακας

Ανακοίνωση σχετικά με τις μετρήσεις ποιότητας του αέρα στην περιοχή Λάρνακας

10 Οκτωβρίου 2018

 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενημερώνει το κοινό ότι λόγω εργασιών ανάπλασης του Δημοτικού Πάρκου Λάρνακας επί της οδού Λουκή Πιερίδη, δημιουργήθηκε η ανάγκη προσωρινής μετακίνησης του Σταθμού Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα σε κοντινό σημείο εντός του πάρκου, το οποίο δεν ήταν δυνατό να πληρεί εξολοκλήρου τις απαιτήσεις χωροθέτησης των σημείων δειγματοληψίας που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία. Ως εκ τούτου οι μετρήσεις ενδεχομένως να μην είναι αντιπροσωπευτικές της ευρύτερης περιοχής Λάρνακας. Ο σταθμός αναμένεται να επαναλειτουργήσει στην αρχική του θέση αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης.

 

Ημερ.: 10/10/2018

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ