Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 44.8 μg/m³
O₃: 82.9 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 4.9 μg/m³
NOx: 6.3 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
Updated on: 24/07/2021 17:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 34.0 μg/m³
PM₂.₅: 20.3 μg/m³
O₃: 84.3 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 4.0 μg/m³
NOx: 5.7 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 67.3 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 7.7 μg/m³
NOx: 9.0 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
CO: 228.1 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 56.6 μg/m³
O₃: 101.5 μg/m³
NO: 2.2 μg/m³
NO₂: 7.0 μg/m³
NOx: 10.4 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 36.3 μg/m³
PM₂.₅: 19.1 μg/m³
O₃: 72.7 μg/m³
NO: 3.5 μg/m³
NO₂: 10.5 μg/m³
NOx: 15.9 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 241.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 37.4 μg/m³
PM₂.₅: 27.0 μg/m³
O₃: 61.6 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 2.0 μg/m³
NOx: 3.5 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 302.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 34.0 μg/m³
PM₂.₅: 20.3 μg/m³
O₃: 84.3 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 4.0 μg/m³
NOx: 5.7 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 67.3 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 7.7 μg/m³
NOx: 9.0 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
CO: 228.1 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 56.6 μg/m³
O₃: 101.5 μg/m³
NO: 2.2 μg/m³
NO₂: 7.0 μg/m³
NOx: 10.4 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 19.1 μg/m³
PM₂.₅: 2.2 μg/m³
O₃: 118.8 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 2.7 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 166.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 34.0 μg/m³
PM₂.₅: 20.3 μg/m³
O₃: 84.3 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 4.0 μg/m³
NOx: 5.7 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 67.3 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 7.7 μg/m³
NOx: 9.0 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
CO: 228.1 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 56.6 μg/m³
O₃: 101.5 μg/m³
NO: 2.2 μg/m³
NO₂: 7.0 μg/m³
NOx: 10.4 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 37.0 μg/m³
PM₂.₅: 19.8 μg/m³
O₃: 101.6 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 6.9 μg/m³
NOx: 8.6 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 353.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 36.4 μg/m³
PM₂.₅: 23.4 μg/m³
O₃: 68.3 μg/m³
NO: 1.7 μg/m³
NO₂: 8.1 μg/m³
NOx: 10.6 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 388.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 44.7 μg/m³
PM₂.₅: 26.5 μg/m³
O₃: 114.1 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 6.4 μg/m³
NOx: 7.9 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 458.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 111.6 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 10.1 μg/m³
NOx: 12.1 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
CO: 140.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 44.7 μg/m³
PM₂.₅: 26.5 μg/m³
O₃: 114.1 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 6.4 μg/m³
NOx: 7.9 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 458.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 111.6 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 10.1 μg/m³
NOx: 12.1 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
CO: 140.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 44.7 μg/m³
PM₂.₅: 26.5 μg/m³
O₃: 114.1 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 6.4 μg/m³
NOx: 7.9 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 458.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 111.6 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 10.1 μg/m³
NOx: 12.1 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
CO: 140.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 36.4 μg/m³
PM₂.₅: 23.4 μg/m³
O₃: 68.3 μg/m³
NO: 1.7 μg/m³
NO₂: 8.1 μg/m³
NOx: 10.6 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 388.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 37.0 μg/m³
PM₂.₅: 19.8 μg/m³
O₃: 101.6 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 6.9 μg/m³
NOx: 8.6 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 353.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 37.4 μg/m³
PM₂.₅: 27.0 μg/m³
O₃: 61.6 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 2.0 μg/m³
NOx: 3.5 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 302.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 19.1 μg/m³
PM₂.₅: 2.2 μg/m³
O₃: 118.8 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 2.7 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 166.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 34.0 μg/m³
PM₂.₅: 20.3 μg/m³
O₃: 84.3 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 4.0 μg/m³
NOx: 5.7 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 67.3 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 7.7 μg/m³
NOx: 9.0 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
CO: 228.1 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 36.3 μg/m³
PM₂.₅: 19.1 μg/m³
O₃: 72.7 μg/m³
NO: 3.5 μg/m³
NO₂: 10.5 μg/m³
NOx: 15.9 μg/m³
SO₂: 2.3 μg/m³
CO: 241.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 56.6 μg/m³
O₃: 101.5 μg/m³
NO: 2.2 μg/m³
NO₂: 7.0 μg/m³
NOx: 10.4 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 44.8 μg/m³
O₃: 82.9 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 4.9 μg/m³
NOx: 6.3 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 24/07/2021 17:00