Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 77.8 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 7.6 μg/m³
NOx: 7.7 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
Updated on: 25/02/2024 00:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 11.8 μg/m³
PM₂.₅: 8.5 μg/m³
O₃: 47.2 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 7.9 μg/m³
NOx: 9.1 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 63.4 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 7.0 μg/m³
NOx: 7.5 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 246.1 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 41.1 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 3.5 μg/m³
NOx: 4.2 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 24.4 μg/m³
PM₂.₅: 19.1 μg/m³
O₃: 72.3 μg/m³
NO: 2.7 μg/m³
NO₂: 9.8 μg/m³
NOx: 13.9 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 292.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 18.7 μg/m³
PM₂.₅: 15.1 μg/m³
O₃: 70.5 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 14.5 μg/m³
NOx: 15.0 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 335.6 μg/m³
C₆H₆: 1.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 11.8 μg/m³
PM₂.₅: 8.5 μg/m³
O₃: 47.2 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 7.9 μg/m³
NOx: 9.1 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 63.4 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 7.0 μg/m³
NOx: 7.5 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 246.1 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 41.1 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 3.5 μg/m³
NOx: 4.2 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 11.2 μg/m³
PM₂.₅: 10.1 μg/m³
O₃: 94.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 1.5 μg/m³
NOx: 2.3 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 145.2 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 11.8 μg/m³
PM₂.₅: 8.5 μg/m³
O₃: 47.2 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 7.9 μg/m³
NOx: 9.1 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 63.4 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 7.0 μg/m³
NOx: 7.5 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 246.1 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 41.1 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 3.5 μg/m³
NOx: 4.2 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 24.6 μg/m³
PM₂.₅: 18.4 μg/m³
O₃: 46.3 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 25.0 μg/m³
NOx: 26.7 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 419.8 μg/m³
C₆H₆: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
2

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 40.0 μg/m³
PM₂.₅: 25.6 μg/m³
O₃: 29.4 μg/m³
NO: 6.8 μg/m³
NO₂: 34.3 μg/m³
NOx: 44.7 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 771.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 28.3 μg/m³
PM₂.₅: 18.3 μg/m³
O₃: 43.9 μg/m³
NO: 4.0 μg/m³
NO₂: 25.1 μg/m³
NOx: 31.3 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 437.6 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 65.0 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 12.2 μg/m³
NOx: 12.7 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 295.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 28.3 μg/m³
PM₂.₅: 18.3 μg/m³
O₃: 43.9 μg/m³
NO: 4.0 μg/m³
NO₂: 25.1 μg/m³
NOx: 31.3 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 437.6 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 65.0 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 12.2 μg/m³
NOx: 12.7 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 295.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 28.3 μg/m³
PM₂.₅: 18.3 μg/m³
O₃: 43.9 μg/m³
NO: 4.0 μg/m³
NO₂: 25.1 μg/m³
NOx: 31.3 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 437.6 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 65.0 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 12.2 μg/m³
NOx: 12.7 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 295.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 40.0 μg/m³
PM₂.₅: 25.6 μg/m³
O₃: 29.4 μg/m³
NO: 6.8 μg/m³
NO₂: 34.3 μg/m³
NOx: 44.7 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 771.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 24.6 μg/m³
PM₂.₅: 18.4 μg/m³
O₃: 46.3 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 25.0 μg/m³
NOx: 26.7 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 419.8 μg/m³
C₆H₆: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 18.7 μg/m³
PM₂.₅: 15.1 μg/m³
O₃: 70.5 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 14.5 μg/m³
NOx: 15.0 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 335.6 μg/m³
C₆H₆: 1.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 11.2 μg/m³
PM₂.₅: 10.1 μg/m³
O₃: 94.2 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 1.5 μg/m³
NOx: 2.3 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 145.2 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 11.8 μg/m³
PM₂.₅: 8.5 μg/m³
O₃: 47.2 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 7.9 μg/m³
NOx: 9.1 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 63.4 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 7.0 μg/m³
NOx: 7.5 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 246.1 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 24.4 μg/m³
PM₂.₅: 19.1 μg/m³
O₃: 72.3 μg/m³
NO: 2.7 μg/m³
NO₂: 9.8 μg/m³
NOx: 13.9 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 292.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 41.1 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 3.5 μg/m³
NOx: 4.2 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 77.8 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 7.6 μg/m³
NOx: 7.7 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 25/02/2024 00:00